Pirkimo taisyklės

Bendrosios nuostatos
1.1. Šios pirkimo taisyklės, kartu su dokumentais, nurodytais šiose taisyklėse, yra skirtos suteikti informaciją apie….